Samverkan — Publikt program

Samverkan är Cureras publika program. Alla samtal är öppna för allmänheten och går delvis att ta del av digitalt.

Program

Curatorer på plats
30 januari, 13.00 – 14.00 Galleri Syster, Luleå

Curera i glesbygd
28 februari, 15:30 – 17:00, Norrbotten Museum, Luleå

Med arkitektur som curatoriell byggsten
23 mars, 17.00 – 18.00, Luleå konsthall, Luleå

Förnyelse av curatoriella och organisatoriska arbetssätt
18 april, 13:00 – 14:00, Moskosel Creative Lab, Moskosel

Att utforska curatoriella praktiker med ett urfolksperspektiv
27 maj, 13:00 – 14:00, Ájtte museet, Jokkmokk

Working Conditions and Dream Contracts
9–10 juni, Havremagasinet Länskonsthall Boden

Nedan kan du fördjupa dig i varje programpunkt.


Dokumentation

Se videodokumentation från programmet under Dokumentation.


Curatorer på plats

30 januari, 13.00 – 14.00 Galleri Syster, Luleå

Samtal med Mariangela Méndez Prencke – chef, Havremagasinet Länskonsthall Boden och Anja Örn – ordförande och medgrundare, Galleri Syster, lett av Maria Ragnestam – verksamhetsledare, Konstfrämjandet Norrbotten.

I den nyligen antagna kulturplanen för Norrbotten 2023 – 2026 inkluderas för första gången curatorerna som yrkeskår och vi tar därför tillfället i akt att prata om vad som krävs för att ge utrymme för en ofta förbisedd men viktig aktör i konst- och kulturvärlden. Under samtalet delas erfarenheter och tankar om hur det curatoriella arbetet kan ta plats i olika organisationer och bidra till att berika konstlivet i Norrbotten, för både utövar och besökare.

Om deltagarna

Mariangela Méndez Prencke tillträdde som chef för Havremagasinet Länskonsthall i Boden 2020. Tidigare var Méndez Prencke intendent vid Röda Sten Konsthall i Göteborg och hon har arbetat som frilansande curator med uppdrag i bland annat Norge, Kanada och Brasilien. Hon har curerat utställningarna The Mother’s Surface. Delcy Morelos, South Alberta Art Gallery, Canada (2019) Du som jag, Havremagasinet (2016) och Sami Center for Contemporary Art, Karasjok, Norge (2017) Shine on you Crazy Diamond, ARTBO, Bogotás International Art Fair (2015). Mariangela Méndez Prencke är även engagerad i Svensk Curatorförening.

Anja Örn driver Galleri Syster i Luleå sedan 2006 tillsammans med Sara Edström och Therese Engström. Örn ingår i det konstnärliga och kollektiva samarbetet Norrakollektivet, och har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Naturen och landskapen har nästan alltid varit närvarande i Örns konst. Tidigare har hon utforskat relationen mellan naturen och sig själv, punkten där kropparna möts. Nu mer har hon koncentrerat arbetet i projekt som undersöker skärningspunkter där natur och industri möts med frågor om konsekvenserna av människans stora projekt i landskapet.


Curera i glesbygd

28 februari, 15:30 – 17:00, Norrbotten Museum, Luleå

Samtal med Hanne Kirkegaard (GL) – curator, Nuuk Art Museum, Tinna Guðmundsdóttir (IS) – Project manager, Icelandic Art Center och Jan-Erik Lundström (SE) – frilansande curator, lett av Elias Kautsky (SE) – producent, Havremagasinet Länskonsthall Boden.

Förutsättningarna som råder och krävs för att arbeta curatoriskt i sparsamt befolkade områden är utgångspunkten för detta samtal. Vi diskuterar hur mål och strategier kan utformas för att ta tillvara på fördelar och parera utmaningar som kan uppstå för glesbygdsbaserade verksamheter. Utifrån platsspecifika kunskaper berörs varför detta curatoriska arbete aktivt behöver erkännas och stödjas. Samtalet sker på engelska.

Om deltagarna

Tinna Guðmundsdóttir är bildkonstnär och kulturarbetare baserad på Island. Guðmundsdóttir är projektledare på Icelandic Art Center i Reykjavík och tidigare chef för Skaftfell – Centrum för visuell konst (2012-2018), det regionala centret för bildkonst för östra Island. Hennes praktik fokuserar på systematiska fel och existentiella kriser som uppstår i friktionen mellan människa och natur. Guðmundsdóttir har ställt ut inom den lokala konstscenen och även arbetat med olika kulturprojekt, som t.ex. dokumentären ”Seeing Eye Dog” (2017), publikationen ”The Living Art Museum 1978-2008”, (2010) och Sequences Real-Time Art Festival (2008).

Hanne Kirkegaard är curator på Nuuk Art Museum där hon undersöker och inriktar sig på områden och frågeställningar som är relevanta för Grönland och staden Nuuk. Genom sitt arbete stödjer Kirkegaard den grönländska kulturscenen samt grönländska framväxande eller underrepresenterade konstnärer. Hon och hennes kollegor arbetar just nu med KIMIK (Grönlands konstnärsförening) årliga utställning, en separatutställning med Julie Edel Hardenberg för Nuuk Nordic Culture Festival och en separatutställning med Isle Hessner.

Jan-Erik Lundström är frilansande curator, författare och konsthistoriker baserad i Norrbotten. Tidigare har Lundström varit chef för Sámi Dáiddaguovddáš / Samiskt centrum för samtidskonst i Karasjok (2011-2013), för Bildmuseet i Umeå (1999-2011), Fotografiska museet i Moderna Museet i Stockholm (1992-1999). Lundström har även drivit en rad oberoende internationella curatorprojekt bland annat flera biennaler. I sin curatorpraktik har han fördjupat sig i frågor som kretsar kring postkolonialism, dekoloniala processer och kritiska kartografier av samtiden som uppmärksammar den ständiga processen av sammanvävningen mellan det lokala och det globala.

Norrbottens museum har som länsmuseum för Norrbottens län uppdrag att samla, förmedla och utveckla Norrbottens kulturarv. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet, och för dagens och morgondagens kunskap.


Med arkitektur som curatoriell byggsten

23 mars, 17.00 – 18.00, Luleå konsthall, Luleå

Presentation med Aude Christel Mgba (CM/NL) – curator och konstvetare och Bruno Alves de Almeida (BR/NL) – curator och arkitekt – konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2024. Samtalet sker på engelska.

Möt de nyligt utsedda curatorerna för Luleåbiennalen 2024 i en presentation och ett samtal om hur curatoriella erfarenheter kan bidra till varierande perspektiv på återkommande geografiska platser och förutsättningar. Genom att kontinuerligt utforska gränserna för biennalens utformning lyfts frågor om vad som gör biennalformatet relevant utifrån lokala och internationella kontexter. Hur kan varierande curatoriska uttryck och praktiker bidra till att biennalens innehåll fysiskt tar plats i människors vardag och blir ett närvarande inslag i de frågeställningar som just nu påverkar livsmiljöer regionalt och globalt?

Om curatorerna

Aude Christel Mgba är curator och konsthistoriker baserad i Kamerun och Nederländerna. Mgba engagerar sig i dekoloniala perspektiv genom forskningsprojekt och skapandet av plattformar för överföring, översättning och förkroppsligande av tidigare generationers kunskaper. I hennes curatoriska praktik ingår samarbeten som genom sina sammansättningar och utformningar ifrågasätter förhållningssätt kring att skapa och visa konst vilka traditionellt ofta centreras kring konstutövare och konstinstitutioner. Mgba är intresserad av samarbeten som sträcker sig bortom dessa rum, för att inkludera fler.

Bruno Alves de Almeida är curator och arkitekt baserad i Nederländerna, för närvarande curator för Jan van Eyck Academie, Maastricht, och lärare vid Designhögskolan i Eindhoven. Alves de Almeidas praktik är rotad i transdisciplinärt tänkande som tillsammans med plats- och kontextspecifika förutsättningar, resulterar i projekt som förhåller sig till dagsaktuella frågeställningar och utforskar alternativa former och utrymmen för konstnärliga upplevelser.

Luleåbiennalen initierades 1991 och är Skandinaviens äldsta biennal. 2018 tog Konstfrämjandet över som huvudman för biennalen med mål att skapa en hållbar biennal genom att engagera och uppmuntra till medskapande. Tillsammans med lokalt förankrade och internationellt aktiva utövare, med olika konstnärliga uttrycksformer, utgör Luleåbiennalen en samlingsplats med Norrbotten som geografiskt utgångspunkt.

Luleå Konsthall öppnade 2007 och visar konst med stor variation när det gäller teknik, uttryck och ursprungsland. Oftast visar de samtida konst, som tolkar och utforskar tillvaron på ett spännande sätt. Förutom deras utställningar har de konstvisningar, workshops och andra arrangemang för en bred publik. Luleå Konsthall är en del av Kulturens Hus i Luleå.


Förnyelse av curatoriella och organisatoriska arbetssätt

18 april, 13:00 – 14:00, Moskosel Creative Lab, Moskosel.

Samtal med Jussi Koitela (FI) – curator och programansvarig, Frame Contemporary Art Finland och Northern Sustainable Futures (SE) och Gonçalo Marques – Northern Sustainable Futures (SE), lett av Lucie Gottlieb – projektledare, Konstfrämjandet Norrbotten.

I detta samtal diskuterar vi tillvägagångssätt för att omfördela curatoriell och kulturell makt och tittar närmare på organisationsformer som kan växa fram genom aktiva handlingar av decentralisation. Genom att utforska koncept som gästfrihet närmar vi oss olika handlingar som kan bidra till en mer hållbar konstnärlig framtid genom att exempelvis utveckla långvariga samarbeten och curatoriella praktiker med omsorg för olika professionella utövare och institutioner. Samtalet sker på engelska.

Om deltagarna

Jussi Koitela arbetar för närvarande som programchef på Frame Contemporary Art Finland och curerar det publika programmet Rehearsing Hospitalities tillsammans med Yvonne Billimore. Koitela och Billmore curerar även just nu den finska paviljongen vid Venedigbiennalen 2024. Nyligen har Koitelas curatoriska arbete flätat samman konst, gestaltning av forskningsmetoder, urbana rumsliga sammanhang, samarbeten, gästfrihet praxis och materialitet i olika former av utställningar och kunskapsspridning.

Gonçalo Marques är en kreativ entreprenör och arbetar med projekt som syftar till att göra konstvärlden mer inkluderande och tillgänglig för alla. Som en av grundarna av Northern Sustainable Futures och Moskosel Creative Lab är Marques engagerad i att tillhandahålla en unik fysisk plats som erbjuder konstnärer en trygg bas för att uttrycka sin kreativitet i norra Sveriges gelsbygd. Marques är involverad i projektet iMKONSTHALL och håller för närvarande på att utveckla Art Clubcard.

Moskosel Creative Lab är en kreativ mötesplats i Norrbottens inland med konstnärsateljéer, bostäder och utställningsmöjligheter.

I samarbete med Resurscentrum för konst, Norrbotten fortsätter arbetet med ett regionalt curatoriellt nätverk som utifrån rådande förutsättningar i länet ska främja en professionalisering av det curatoriska arbete som pågår. Nätverkets andra träff genomförs på plats i Moskosel i anslutning till samtalet om förnyelse av curatoriella och organisatoriska arbetssätt.


Att utforska curatoriella praktiker med ett urfolksperspektiv

27 Maj, 13:00 – 14:00, Ájtte museet, Jokkmokk.

Rundaborssamtal med Marija Griniuk (LT/NO) – chef, Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt center för samtidskonst) och deltagarna av utbildningen Educational Sámi Curator program. Samtalet sker på engelska.

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med deltagarna från utbildningen Educational Sámi Curator program. I ett format där varje deltagares röst ges samma status och vikt genomförs ett samtal om behovet av curatoriella praktiker som utvecklats med ett samiskt perspektiv. Hur bidrar curatorer med specifik förståelse för och kunskap om urfolk till att skapa trygga rum för utövare och nya sammanhang för besökarna? Krävs det egna utrymmen skapade av och för samiska utövare eller finns förutsättningar för samiska förhållningssätt att ta plats även i strukturer och institutioner präglade av en kolonial historia och vilken roll spelar curatorerna i dessa sammanhang? Samtalet sker på engelska.

Om deltagarna

Marija Griniuk är en litauisk konstnär, curator och forskare, för närvarande baserad i Sápmi. Griniuk är chef på Sámi dáiddaguovddáš (Samiskt center för samtidskonst) i Karasjok, Norge. Hennes forskning handlar om utveckling av en ny metodik för att curera urfolkskonst.

Det curatoriska utbildningsprogrammet Educational Sámi Curator Programme är en tvåårig utbildning vid Sámi Dáiddaguovddáš, Samiskt center för samtidskonst i Karasjok. De som deltar i utbildningen går nu sitt andra år av programmet som består av workshops, praktiska curatoriella uppdrag och utvecklingen av ett manuskript för en bok som skildrar en mångfald av perspektiv kring curatoriella strategier vid arbete med samisk konst som kommer färdigställas under 2023. Deltagarna i programmet är: Ánndaris/Anders Rimpi, Anne Henriette Nilut, Kare R. Anti, Petra Laiti, Berit Kristine Andersen Guvsám, Laila Susanna Kuhmunen, Sandra Márjá West, och Sunna Nousuniemi.


Working conditions and Dream Contracts

9–10 juni, 13.00 – 14.00, Havremagasinet Länskonsthall Boden

Föreläsning med Svensk Curatorförening och Norsk Curatorförening.

Välkommen att delta med oss på Cureras sista programpunkt innan sommaren! Vi avslutar föreläsningsserien Samverkan med en nätverksträff på Havremagasinet i Boden tillsammans med Svensk Curatorförening och Norsk Curatorförening.

Till skillnad från konstnärer har curatorer i Sverige, fram tills nyligen, inte haft en organisation som representerat och argumenterat för curatorernas yrkesroll och intressen. Under de senaste åren har dock fältet mobiliserats i Sverige, Norden och Baltländerna.

Svensk och Norsk Curatorförening arbetar med att stärka och främja arbetet som curator och främja curatorernas villkor. Genom att mötas, dela med oss och ta del av både framgångar och motgångar skapar vi en djupare förståelse för likheter och skillnader i varandras arbetsmetoder och strukturer.

Under mötet i Boden möts curatorer från Sverige, Norge och Lettland. Vi kommer att fokusera på curatorernas arbetsvillkor i respektive land och hur vi kan bygga hållbara relationer mellan de nordiska och baltiska länderna. Vi fördjupar oss även i frågor och erfarenhetsutbyten om betydelsefulla och innovativa curatoriella metoder samt reflektioner kring hur vi kan skapa en djupare förståelse för curatorsyrket hos institutioner och allmänheten.

På nätverksträffen deltar både frilansande curatorer och curatorer med anställning eller koppling till en institution.

Programmet Working Conditions & Dream Contracts presenteras i samarbete med Svensk curatorförening på Havremagasinet Länskonsthall Boden. Programmet inleds fredag den 9 juni med curatorspresentationer, och följs under lördagen upp av workshopen Reflecting on the Dream Contract som leds av Anne Szefer Karlsen (Norsk curatorförening).

Vill du delta på workshopen Reflecting on the Dream Contract? OSA på info@svenskcuratorforening.se.

Medverkande

Svensk Curatorförening är en politiskt obunden ideell förening som bildades 2021. Föreningens syfte är att företräda, skydda och främja curatorers yrkesmässiga, ekonomiska och sociala position.

Norsk Curatorförening är en nationell oberoende ideell organisation baserad i Oslo och grundades år 2011. Den arbetar för att öka förståelsen för curatorisk praktik i Norge och för att främja medlemmarnas juridiska och ekonomiska villkor gentemot offentliga beslutsfattare och kulturinstitutioner.

Havremagasinet Länskonthall Boden invigdes 2010 och är en av Sveriges största platser för samtidskonst. Initierat av konstnärskollektivet Kilen med en vision om att bli ett centrum för samtidskonst i Norrbotten, har det hittills presenterat över femtio utställningar och otaliga programpunkter och möten och är nu regionens länskonsthall.

Medverkande på samtalet den 9 juni är: Anne Szefer Karlsen, Ingrid Perez, Marianna Garin, Mariangela Mendez, Sarah Paiva Rodrigues, Silja Leifsdottir och Solvita Krese. Samtalet modereras av Jonatan Habib Engqvist (Svensk curatorförening).

Medverkande på workshopen den 10 juni är: Anne Szefer Karlsen, Jonatan Habib Engqvist, Ingrid Perez, Karin Bähler Lavér, Lucie Gottlieb, Marianna Garin, Mariangela Mendez, Maria Ragnestam, Sarah Paiva Rodrigues, Silja Leifsdottir, Solvita Krese, Sona Stepanyan.


Här kan du läsa mer om bakgrunden till projektet Curera.

Visa alla