Om Verdde

Verdde är en nomadisk konstinstitution som verkar för att synliggöra den samiska närvaron i Norrbotten och bidra till en historieskrivning som rymmer fler samiska perspektiv.

Genom Verdde vill vi uppmärksamma hur det samiska är en pågående del av tillvaron i Norrbotten och därför upprepat måste uppmärksammas som en naturlig och återkommande del i all verksamhet. Istället för att utgå från en permanent plats, flyttar Verdde in hos andra organisationer i regionen och blir en del av deras publika program. Genom platsspecifika konstprojekt och aktiviteter erbjuds publiken en bredd av olika konstnärliga uttryck som bidrar till en utökad kännedom om samiska utövare och förmedlar samiska perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Verdde samarbetar med befintliga institutioner och organisationer som helt eller delvis saknar samisk kompetens för att tillföra perspektiv som ofta förbises när verksamheten planeras. Målet är att förmedla kunskap och bidra till erfarenheter som kan inkluderas i ett fortsatt arbetssätt.

Läs mer om Verdde här.