Om Konstfrämjandet Norrbotten

Konstfrämjandet Norrbotten är en ideell förening som arbetar för att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konsten och konstnärens roll i samhället.

Med samarbetet som utgångspunkt vill Konstfrämjandet Norrbotten belysa små och stora kulturaktörer, organisationer och initiativ som redan verkar i området, och på så vis teckna en karta över ett mångsidigt konst- och kulturlandskap. På olika sätt initierar och medverkar vi till nyproduktioner, visningar eller andra konstaktiviteter i länet. Genom att utöver våra egna produktioner verka som medproducenter i olika projekt vill vi ge utrymme för en mångfald av utövare. Genom att verka uppsökande kan konsten bidra till att vidareutveckla förmågan att reflektera och tänka om samhället, var och en, och tillsammans.

Konstfrämjandet Norrbotten har i dagsläget inget fast kontor utan arbetar mobilt i hela Norrbotten.