Om Luleåbiennalen

Konstfrämjandet Norrbotten vill luckra upp den vanligtvis temporära struktur som följer en biennal genom ett gediget arbete med att återkommande involvera samarbetsparter från civilsamhälle, kulturinstitutioner och fria konstaktörer i arbetet med Luleåbiennalen.

Luleåbiennalen initierades 1991 och är en av Skandinaviens äldsta biennaler. Biennalen är unik i sitt slag – ett självorganiserat konstarrangemang som drivits av en konstnärsgrupp under så många år att det blivit en institution.

Från 2013 låg biennalen vilande fram till att Konstfrämjandet tog över som huvudman och 2018 för första gången genomförde Luleåbiennalen med målsättning att skapa en återkommande konsthändelse med närvaro i hela Norrbotten. Konstfrämjandet Norrbotten vill fortsatt arbeta aktivt för att skapa en långsiktig och hållbar lösning för biennalen genom att förmedla hur konsten kan engagera människor och platser som medskapare.

Med hjälp av biennalen vill distriktet skapa förutsättningar för lokalt förankrade och internationellt aktiva utövare att samverka gränsöverskridande och bidra till platsens, de regionalt verksamma konstnärernas och besökarnas utveckling.

Läs mer om Luleåbiennalens olika upplagor under Projekt.