Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Geografier

Det första residenset som genomförs för curatorer i Norrbotten. En curator ges möjlighet att utveckla en curatorisk idé i dialog med det specifika kulturella och geografiska landskapet.
Det första residenset som genomförs för curatorer i Norrbotten. En curator ges möjlighet att utveckla en curatorisk idé i dialog med det specifika kulturella och geografiska landskapet.

Residenset är inte produktionsbundet utan utformas istället som en möjlighet för curatorn att möta den konstnärliga och samhälleliga kontexten i regionen.
 
Zeren Oruc, från Turiket, är den utvalda curatorn till residenset som utförs i maj 2023.
 
”Att jag aldrig varit i Sverige förut och aldrig varit så långt norrut spelade såklart in, men jag tror ändå att det var den här specifika regionen som lockade mest av allt. Till att börja med är jag medcurator till ett projekt med ekologifokus, där jag samarbetar med en samisk curator från Norge. Därför fanns redan en önskan om att lära känna landskapet och bekanta mig med de miljöfrågor som är specifika för regionen i stort, men jag tror att det också fanns ett mer personligt skäl.”
 
– Zeren Oruc i intervju med Lucie Gottlieb, projektledare för Curera.
 
Här kan du läsa hela intervjun på svenska.