Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Curera

Med fokus på curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet - i Sverige generellt och Norrbotten specifikt genomförs projektet Curera på olika platser i Norrbotten under våren 2023.
Med fokus på curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet - i Sverige generellt och Norrbotten specifikt genomförs projektet Curera på olika platser i Norrbotten under våren 2023.

(English below)
 
Curera består av tre överlappande och parallella delar. Samverkan; en serie föreläsningar, workshops och nätverksträffar, Läranden; ett samarbete med Stockholms Universitets masterprogram i curating och Geografier; ett curatorsresidens på plats i Norrbotten. Tillsammans verkar de olika delarna för att synliggöra curatorer som professionell yrkesgrupp, skapa dialog med potentiella uppdrags- och bidragsgivare i regionen och initiera publika aktiviteter på olika platser i länet.
 
Här kan du läsa mer om varje del: Läranden, Geografier, och ta del av programmet i Samverkan.
 
Delar av programmet går även att ta del av digitalt.

 
Är du, din organisation eller verksamhet intresserade av projektet? Kontakta gärna oss ifall ni har frågor, vill veta mer eller är intresserade av att samarbeta med oss.
 
Här kan du läsa mer om bakgrunden till projektet.
 
Kontakt
Lucie Gottlieb, Projektledare för Curera
lucie.gottlieb@konstframjandet.se
 
Bild: Från serien Digitala Landskap av Erik Holmstedt.
 
 
 
(Eng)
Curera is divided into three overlapping and parallel parts. Collaboration; a series of lectures, workshops and network meetings, Learnings; a collaboration with the Master´s programme in Curating at Stockholm University and Geographies; a curator residency on site in Norrbotten. Together the parts contribute in different ways to act for curators as a profession, by creating dialogue with potential commissioners and funders, and initiating public activities at various locations in Norrbotten.
 
You can read more about every part here: Learnings, Geographies, and take part of the programme in Collaboration.
 
Parts of the programme can even be viewed digitally.
 
Welcome to read more about the background to the project here.
 
Are you, your organization or business interested in the project? Feel free to contact us if you have questions, want to know more or are interested in collaborating with us.
 
Contact
Lucie Gottlieb, Project manager for Curera
lucie.gottlieb@konstframjandet.se
 
 
Photo: From the series Digital Landskap by Erik Holmstedt.

Curera