Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Curera

Hösten 2022 inleds arbetet med ett nytt projekt av Konstfrämjandet Norrbotten med fokus på curatorer. Genom tre delprojekt är syftet att lyfta curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet – i Sverige generellt och Norrbotten specifikt.
Hösten 2022 inleds arbetet med ett nytt projekt av Konstfrämjandet Norrbotten med fokus på curatorer. Genom tre delprojekt är syftet att lyfta curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet – i Sverige generellt och Norrbotten specifikt.

Hösten 2022 inleds arbetet med ett nytt projekt av Konstfrämjandet Norrbotten med fokus på curatorer. Genom tre delprojekt är syftet att lyfta curatorers villkor, situation och roll inom konstlivet – i Sverige generellt och Norrbotten specifikt.
 
Projektet initierades under våren 2022 av Konstfrämjandet Norrbotten. Med planerat genomförande januari – juni 2023 delas projektet upp i tre överlappande och parallella delar som på olika sätt bidrar till att verka för professionen, genom att skapa dialog med potentiella uppdrags- och bidragsgivare och initiera publika aktiviteter på olika platser i Norrbotten.
 
Samverkan
Samverkan är en serie föreläsningar, workshops och nätverksträffar som arrangeras löpande under våren på olika platser i Norrbotten. Här skapas utbyte och utrymme för dialog mellan curatorer, personal från stora som små kulturinstitutioner, kulturpolitiker och personal vid ekonomiska stödgivande verksamheter, men även den intresserade allmänheten. Händelserna går även delvis att ta del av digitalt. Som en del av Samverkan produceras även en serie artiklar med olika infallsvinklar kring ämnet som släpps parallellt med programmet.
 
Läranden
Curatingstudenter från svenska lärosäten gör under våren besök, research och skapar slutligen ett praktiskt projekt av valfri form på plats och i samarbete med en institution i Norrbotten. Utbildningarna är annars huvudsakligen fokuserade på curatering i storstadskontexter, så Läranden blir en praktisk möjlighet att öppna upp för nya idéer om yrkets möjligheter och förutsättningar på andra platser.
 
Geografier
En curator eller flera samverkande curatorer bjuds in till residens i Norrbotten. Residenset är inte bundet till krav på produktion av exempelvis utställning eller liknande, utan utformas istället som en möjlighet för curatorer att möta den konstnärliga och samhälleliga kontexten i regionen.
 
Läs mer och ansök residens här.
 
 
Förarbetet med Curera pågår under hösten 2022 då vi bland annat kommer att anställa en projektledare.
 
Är du, din organisation eller verksamhet intresserade av projektet? Kontakta gärna oss ifall ni har frågor, vill veta mer eller är intresserade av att samarbeta med oss.
 
Kontakt
Maria Ragnestam
Verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten
maria.ragnestam@konstframjandet.se
 
För mer information om bakgrunden till projektet läs här.
 
Bild: Konstfrämjandet Norrbotten