Luleåbiennalen 2024

Luleåbiennalen 2024, med det övergripande temat arkitektur och konst, äger rum mellan 2 mars – 26 maj 2024.

”Genom att förena konst, arkitektur, regionalt platsspecifika erfarenheter och tidigare generationers kunskaper ser vi Luleåbiennalen som ett utrymme för att utforska alternativ som växer fram ur ett föränderligt landskap.”
– Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida, konstnärliga ledare Luleåbiennalen 2024.

Luleåbiennalen 2024 kommer att sträcka sig över den period då den mest dramatiska förändringen i det norrbottniska landskapet sker – från att vara täckt av is och snö blir den till barmark. Förutsättningarna har undersökts i tidigare upplagor av biennalen genom att växla mellan sommar- och vinterutställning perioder, men aldrig under en enda biennal. Skiftet verkar särskilt viktigt för en biennal som handlar om förhållandet mellan arkitektur och samtidskonst, och lyfter fram relaterade aspekter av det sociala livet i både den offentliga sfären och hemmet.

Här kan du läsa mer om dom konstnärliga ledarna.
Här kan du skriva upp dig för Luleåbiennalens nyhetsbrev.

Mer information kommer snart!


In English

Luleåbiennalen 2024, with the overarching theme of architecture and art, will take place 2 March – 26 May 2024.

”Crossing-over art, architecture and the region’s situated and ancestral knowledges, we imagine Luleåbiennalen 2024 as a test-bed for such alternatives emerging from transient grounds.”
– Aude Christel Mgba and Bruno Alves de Almeida, Artistic Directors, Luleåbiennalen 2024.

The Luleåbiennalen 2024 will span over the period when the most dramatic shift in the North Bothnian landscape occurs – going from covered in ice and snow to bare ground. The conditions have been explored in earlier editions of the biennial by alternating between summer and winter exhibition periods, but never in a single biennial. The shift seems particularly important for a biennial that deals with the relationship between architecture and contemporary art, highlighting related aspects of social life in both the public sphere and the home.

Subscribe to Luleåbiennalen's newsletter here.
Read more about the Artistic Directors here.

Further details to be announced!

Visa alla