Child Culture Design

Som en del av projektet I Händelsernas Centrum har studenter från programmet Child Culture Design vid HDK-Valand genomfört pedagogiska och medskapande aktiviteter tillsammans med barn och unga i Kiruna. Tillsammans med barn från tre olika skolor i Kiruna har de två projekten Andan och Wandering Objects tagits fram.

Under invigningarna av de båda projekten den 23 och 24 maj 2024 finns studenterna på plats och välkomnar alla till att träffas och delta i skapande aktiviteter. Var med på gör-det-själv-workshops och upptäck de nya lekskulpturerna! Material finns på båda platserna för att skapa, upptäcka och utforska.

Torsdag 23 maj

16.00 - 17.00
Invigning av Andan
Andan är en konstinstallation som kommer till liv med hjälp av vind och ljus, två resurser som Kiruna har i överflöd. Projektet syftar till att skapa en ny mötesplats för Kirunas barn och att synliggöra ljuset och vinden som präglar dess klimat.
Plats: Gruvstadsparken, på platsen för det gamla Stadshuset

Fredag 24 maj

14.30-16.00
Invigning av Wandering Objects
Wandering Objects är en interaktiv lekskulptur som undersöker hur den byggda miljön kan ge plats för barn och unga att mötas och utforska. Barnen har bidragit med sina visioner om vad begreppet “utforskning” är för dem.
Plats:
Träddungen tvärs över gatan från Stadshustorget

Foto: Yulei Zhang.


Deltagande studenter från Child Culture Design:

Aria Lee (f. 1988, Kina), visuell designer och illustratör.
Agata Drożdż (f. 1998, Polen), kandidatexamen i produkt- och grafisk design.
Benjamin Redin (f. 1999, Sverige), kandidatexamen i industriell design.
Erica Schuetz (f. 1985, USA), pedagog och konstnär.
Fongyee Ng (f. 1993, Singapore), grafisk formgivare och pedagog.
Milma Loeskow (f. 1982, Finland), inredningsarkitekt och pedagog.
Rocío Soto (f. 1982, Mexiko), arkitekt och konstnär.
Sara Carvalho (f. 1998, Portugal), kandidatexamen i produkt- och inredningsdesign.
Yulei Zhang (f. 1999, Kina), kandidatexamen i visuell kommunikationsdesign och masterexamen vid Tongji University.
Zala Seles (f. 1999, Slovenien), kandidatexamen i industriell design.


Med stöd av:

I Händelsernas Centrum medfinansieras av Europeiska Unionen och genomförs med stöd från Jordbruksverket, Leader Tornedalen, LKAB och Kiruna kommun.

Visa alla