Korpela Land

Den 17e juli öppnar Korpela Land i Kiruna - ett tredelat koncept som består av en utställning, ett performance och en konsert.

Korpelarörelsen fortsätter att förundra och berör än idag många i Norrbotten. Projektet Korpela Land närmar sig rörelsen utifrån ett samtidsperspektiv och ett kollektivt arbetssätt, där flera möjliga läsningar av dess historia och aspekter framhävs. Nu bjuds besökare in för att ta del av konstnärliga tolkningar kring hur bilden av övertygelse, tro och fanatism skildrat rörelsen och fått följder för människor såväl som samhällen.

Det är hemskt nära nu är en konstutställning som äger rum i den gamla fiskodlingen vid Luossajärvisjön i Kiruna. Samtliga konstnärer presenterar här nyproducerade verk som på olika sätt tar avstamp i Korpelarörelsens historia.

Deltagande konstnärer är Andreas R. Andersson, Karin Drake, Hanna Kanto, Pontus Lindvall, Tilda Lovell, Oskar Nilsson, Roland Persson, Anna-Karin Rasmusson och Lena Ylipää.

Väckelsen är ett allomfattande performance som äger rum under Korpela Lands första och sista helg. Åtta deltagare åt gången bjuds in till ett verk som formulerar tydliga situationer, kopplade till verken och tematiken i utställningen Det är hemskt nära nu, som besökarna själva väljer hur de närmar sig, tar del av och blir delaktiga i.

Verket Väckelsen är skapat av Linn Hilda Lamberg och Benjamin Quigley.

Korpelarörelsen är ett black metal-band som under Korpela Land håller väckelsemöten i form av spelningar. Mötena går att ta del av under 16 – 18 juli och 13 – 14 augusti i Kiruna samt 22 – 24 juli i Vitsaniemi.


Korpela Land är en samverkan mellan Institutet i Vitsaniemi och Konstfrämjandet Norrbotten.

Läs mer på projektets sida eller på korpelaland.com där du också kan boka biljetter.

Visa alla