HEJDÅ RAGGEN

Lotta Lampas verk HEJDÅ RAGGEN är ett farväl, en begravningsceremoni och ett sista hurra för det raggarstråk som försvinner när Kirunas gamla stadskärna ersätts av ett nytt centrum.

Utifrån ett personligt engagemang i raggarkulturen blir Lotta Lampas verk ett avsked av Kirunas nuvarande raggarstråk lika mycket som ett synliggörande av en omdebatterad subkultur. Stadens nya centrum som växer fram tre kilometer österut har, i likhet med många andra samtida stadsplaner, utformats till förmån för andra än de bilburna. En vital del av raggarkulturen byggs bort och hur den kan anpassas till en ny stadsmiljö saknar ännu tydliga svar.

Inte sällan ger subkulturer upphov till missnöje hos övrig befolkning och motsättningar mellan invigda och utomstående. Livsstilsrörelser som den raggarkulturen ofta utgör är stark i lands- och glesbygdsområden i hela landet. Raggarkulturen har förändrats med tiden utifrån förutsättningar som förändrade perspektiv på miljömedvetenhet och stadsplanering, men kulturen väcker fortsatt intresse hos en yngre generation i form av exempelvis EPA-traktorer och dess förare.

Lampas verk uppmärksammar vikten av en samlingspunkt anpassad för subkulturens ändamål, även om formen kan anses okonventionell ur ett föreningsperspektiv genom att den delvis tar plats utanför fyra väggar. I HEJDÅ RAGGEN inspireras Lampa av en nystartad EPA-förening i Kiruna, som drivs med syfte att skapa en gemenskap och plats att samlas på för ungdomar som delar intresset för motorfordon. I intresset och mötesplatsen finns också en inbyggd önskan att utveckla kunskaper för att kunna tillvarata och reparera befintliga fordon. Värdegrunder som gör en subkultur som vanligtvis inte betraktas som miljövänlig till hållbar men ur ett annat perspektiv än att exempelvis premiera lokaltrafikens utrymme i det nya gatunätet. Ungdomar är ofta medvetna och engagerade i samhälleliga förändringar och beslut, men har färre möjligheter än vuxna att själva påverka utifrån sina egna kunskaper, önskningar eller perspektiv.

I sitt slående visuella uttryck inkluderar Lotta Lampa igenkännbara kulturella attribut som doftgranar med omisskänlig syntetisk tallbarrsdoft och målgångsflaggans schackrutsmönster som signalerar både firande och avslut. Lampa skapar flaggor som placeras i den gamla stadskärnan längs gatorna där raggen genom åren rullat. Med ett symbolstarkt formspråk skapas i september 2022 en tydligt markerad paradgata där flaggorna på halvstång påminner om slutet av en era och samtidigt om en subkultur som fortsätter vara ett närvarande inslag i Kirunas stadsbild.

HEJDÅ RAGGEN tog sig uttryck i en paradgata utsmyckad med flaggor, hundratals wunderbaums, en öppen workshop i flaggmakeri och slutligen en avskedsceremoni i form av ett raggartåg genom Kirunas gamla stadskärna. Drygt 70 bilar deltog i raggen.

Om konstnären

Lotta Lampa (1981, Kalix) är designer och konstnär utbildad vid Beckmans College of Design i Stockholm samt International Design Academy by Luxury Living Group i Forli, Italien. Med starka former, material och färgval skapar Lampa både bruksföremål till konstverk, med utgångspunkt i allt från stadens neon till landsbygdens garage.
Se mer av Lampa på hennes hemsida och Instagram.

Bakgrund

Den förestående nedmonteringen av Kirunas gamla stadskärna har varit utgångspunkten för tre konstnärer att under våren 2022 skapa platsspecifika verk i det offentliga rummet. På olika sätt har Anne Marte Overaa, Lotta Lampa och Torbjörn Ömalm närmat sig den gamla och den nya staden.

En del av Kirunas fysiska närvaro och historia kommer inom kort att förändras. Lokalt förankrade historier och minnen från livet som tagit plats i och utanför husen tillsammans med arkitekturen och platsens geografiska förutsättningar har legat som grund för de tre nya verk som under september tar plats i den gamla stadskärnan.

Att ta tillvara på människors känslor, kunskap och tankar blir sätt att värna immateriella värden när den fysiska tillvaron förändras. Kombinationen av att avveckla historiska platser och bygga upp framtidstro väcker känslor tillsammans med frågor om det är möjligt att förändra och bevara på samma gång.

De tre verken skapas med stöd av Stadsliv Kiruna, Kiruna Kommun, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Resurscentrum för konst, Statens Kulturråd, Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Tack till Älsk Nu som sponsrat med material till HEJDÅ RAGGEN.

Visa alla