Utmärkelsen Osjungen vandrar vidare till Ålesund

Var finner vi det tjockaste trädet i Ålesund? Två träd i konstnären Anne Marte Overaas mammas trädgård blev nominerat, men vann inte. Nu får ett av dem utmärkelsen Osjungen. Foto: Anne Marte Overaa.

Projektet Osjungen lever vidare! I sommar dyker utmärkelsen upp på ett träd i konstnären Anne Marte Overaas mammas trädgård. Trädet blev nominerat, men vann tyvärr inte tävlingen Ålesunds tjukkeste tre.

Under våren och sommaren 2022 uppmuntrades personer i Kiruna nominera platser till utmärkelsen Osjungen – ett konstprojekt av konstnären Anne Marte Overaa och Konstfrämjandet Norrbotten. Genom att nominera olika platser som osjungna tilläts ett alternativt värderingssystem ta plats i den gamla stadskärnan. När denna plats är borta, vad kommer vi att sakna, vad kommer vi att glömma bort?

Utifrån egna erfarenheter och reflektioner kring olika former av värdesystem har Overaa närmat sig det förbisedda och osynliga. Händelser, tankar och känslor hämtade från konstnärens eget liv utgör en grund för verket, som sedan ger fler människor chansen att få syn på sin närmaste omgivning och de möjliga alternativa värden som går att finna där.

Sedan vi avslutade projektet i Kiruna har Overaa arbetat vidare med Osjungen, som under 2023 kommer dyka upp på flera olika platser. En av dessa platser är Ålesund, Norge, och ett träd i Overaas mammas trädgård. Trädet blev nominerat, men vann tyvärr inte tävlingen Ålesunds tjukkeste tre. Trine Rössevold, konstnär och rektor på konstskolan i Ålesund, överräcker utmärkelsen. Evenemanget äger rum i Ålesund den 21 juli kl. 16.00 och är öppet för allmänheten.


Utmärkelsen Osjungen är ett konstverk, som för första gången skapades av Anne Marte Overaa i Kirunas gamla stadskärna. Läs mer om Osjungen här.

Visa alla