Invigning av konstinstitutionen Verdde

15 maj 2024 på Konsthallen i Kulturens hus i Luleå invigs den nomadiska konstinstitutionen Verdde som ska arbeta för att inkludera och synliggöra fler samiska perspektiv.

Vi är glada att bjuda in dig till invigningen av den nomadiska konstinstitutionen Verdde 15 maj 2024 på Konsthallen i Kulturens hus i Luleå. Verdde ska verka för att synliggöra den samiska närvaron i Norrbotten och bidra till en historieskrivning som rymmer fler samiska perspektiv. I samverkan med andra institutioner och organisationer bidrar Verdde med varierande kompetens för att tillföra olika samiska perspektiv och uttryck. Målet är att förmedla kunskap och bidra till erfarenheter som kan inkluderas i ett fortsatt arbetssätt.

“Trots att den samiska kulturen de senaste åren har fått allt mer synlighet i internationella sammanhang finns det ännu mycket att göra i Sábme och vardagen i Norrbotten för att inkludera samiska perspektiv i allt från utställningsproduktion till stadsomvandlingsprocesser. Genom Verdde vill vi bidra till att en variation av publika upplevelser, uttryck och samiska utövare synliggörs, men också till att långsiktiga insatser inleds.”

Maria Ragnestam, grundare och konstnärlig ledare Verdde

Med Luleåbiennalen som Verddes första samverkanspart har ett arbete pågått under våren 2024 kring hur det samiska område som Luleåbiennalen genomförs på alltid ska inkluderas och synliggöras i biennalens genomförande. Med hjälp av Tilde-Ristin Kuoljok har ett nytt verk tagits fram som framöver kommer ingå i biennalens ramverk för att påminna om den samiska närvaron i Luleå, och Norrbotten.

“Verket är en önskan och en påminnelse till Luleå från Badjelánnda. De två är syskonplatser direkt sammanlänkade genom Julevädno (Luleåälven). Att Luleå är östliga vinterbetesmarker tycker jag har glömts bort. Länken som funnits mellan platserna har bytts ut mot en malmbana, som ändrar perspektiven och placerar Luleå i syd.”

Tilde-Ristin Kuoljok

Kom och fira med oss och ta del av spännande samtal om varför Verdde är en ny viktig del av Norrbottens konstscen.

Dagsprogram 15 maj

12.00
Vi bjuder på lunch

12.15
Invigning av Verdde

Verddes grundare och konstnärliga ledare, Maria Ragnestam, samtalar tillsammans med vägvisare och curator Ellen B. Dalbakk om institutionens bakgrund, framtid och betydelse för Sábme och Norrbotten tillsammans med inbjudna gäster.

12.45
Konstnärs- och samarbetssamtal

Samtal med Tilde-Ristin Kuoljok om det nyskapade verket hálijdibme badjelándas / wishes from the highlands och betydelsen av detta för Luleåbiennalens fortsatta arbete.

13.30
Samtal med framtida samverkansparter

I dialog med några av Verddes planerade samverkansparter under 2024 och 2025 presenteras skilda behov och möjligheter som ett samarbete med Verdde kan bidra till.

14.00
Tack!

Följ vad som händer härnäst på Instagram.

Kvällsprogram 15 maj

17.00
Samtal

Verddes grundare och konstnärliga ledare, Maria Ragnestam, samtalar tillsammans med vägvisare och curator Ellen B. Dalbakk om institutionens bakgrund, framtid och betydelse för Sábme och med Tilde-Ristin Kuoljok och bygghantverkaren Magnus Antaris Tuolja om det nyskapade verket hálijdibme badjelándas / wishes from the highlands.

Obs! Programmet kan komma att uppdateras något. Här finns senaste versionen av programmet.

Visa alla