Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Vi har ju fan inget val

I ett musikverk skapat utifrån, inuti och om Kiruna stadsflytt gestaltar Torbjörn Ömalm en urban arktisk omgivning, den pågående byggprocessen och människors känslor och tankar om att leva i ett slags vakuum mellan förlust och det diffusa nya.
I ett musikverk skapat utifrån, inuti och om Kiruna stadsflytt gestaltar Torbjörn Ömalm en urban arktisk omgivning, den pågående byggprocessen och människors känslor och tankar om att leva i ett slags vakuum mellan förlust och det diffusa nya.

Vi har ju fan inget val är ett musikaliskt konstverk som innefattar fältinspelningar, röster, instrumentala partier samt en bred blandning av olika musikgenrer som ömsom samverkar, ömsom krockar, med omgivningens ljud och de stämningar som rör sig i luften. Den 19 minuter långa verket har en cirkulär struktur där lyssnaren kan se slutet som en början eller början som ett avslut.
 
Verket kommer gå att uppleva både i den nya och den gamla stadskärnan i Kiruna från och med september 2022. Mer information tillkommer!
 
Om verket
Inspelat i Pikkupalo och Kiruna under april – maj 2022.
Alla instrument spelas av Torbjörn Ömalm.
Fältinspelningar av Torbjörn Ömalm.
Mixning av Torbjörn Ömalm och Björn Pettersson Thuuri i Heart of Sound studio, Tuollavaara under maj 2022.
Mastring av Jesper Dahlström i juni 2022.
Omslag av Torbjörn Ömalm.
 
 
Om konstnären
Torbjörn Ömalm (1981, Jukkasjärvi) är gitarrist, kompositör och minoritetsspråksaktivist från Gällivare. Han doktorerar även inom konstnärlig forskning där han utforskar språk och ljud från en Meänkieli- och skogssamisk kulturmiljö. Ömalm har släppt en mängd skivor under eget namn och turnerar flitigt med Johan Airijoki & Malmfältens Rockklubb.
Lyssna på mer av Torbjörn Ömalm på Spotify och Bandcamp.
 
 
Om Till den det berör,
Den förestående rivningen av Kirunas gamla stadskärna är utgångspunkten för Konstfrämjandet Norrbottens projekt Till den det berör,. Tre konstnärer skapar under sommaren 2022 platsspecifika verk i det offentliga rummet, som på olika sätt närmar sig den gamla och den nya staden.
 
En del av Kirunas fysiska närvaro och historia kommer inom kort att förändras. Till den det berör, baseras på lokalt förankrade historier och minnen från livet som tagit plats i och utanför husen, arkitekturen och platsens geografiska förutsättningar.
 
Att ta tillvara på människors känslor, kunskap och tankar blir sätt att värna immateriella värden när den fysiska tillvaron förändras. Kombinationen av att avveckla historiska platser och bygga upp framtidstro väcker känslor tillsammans med frågor om det är möjligt att förändra och bevara på samma gång.
 
Deltagande konstnärer är Anne Marte Overaa, Lotta Lampa och Torbjörn Ömalm.
 
Till den det berör, genomförs med stöd av Stadsliv Kiruna, Kiruna Kommun, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Resurscentrum för konst, Statens Kulturråd, Region Norrbotten och Sparbanken Nord.