Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Osjungen

Med avstamp i offentlighetens engagemang och med blicken mot stadens osjungna utrymmen bjuder konstnären Anne Marte Overaa in allmänheten att nominera platser i Kiruna, för att kasta nytt ljus över stadskärnan som snart kommer försvinna.
Med avstamp i offentlighetens engagemang och med blicken mot stadens osjungna utrymmen bjuder konstnären Anne Marte Overaa in allmänheten att nominera platser i Kiruna, för att kasta nytt ljus över stadskärnan som snart kommer försvinna.

Delta i konstverket
Nominera en osjungen plats till utmärkelsen Osjungen genom att fylla i blanketten online här.
Vill du ha hjälp med hur du använder webbformuläret? Titta på vår informationsfilm här.
Har du frågor kan du gärna mejla oss på osjungen@konstframjandet.se
 
 
Om Osjungen
Kiruna, som alla städer, huserar ett antal mer eller mindre kända byggnader, torg, landmärken och gator, men även en myriad av klämda utrymmen som vi aldrig kanske riktigt fäster blicken vid. Dessa platser är självklara men bortglömda delar av stadens arkitektur. När nedmonteringen av Kirunas gamla stadskärna inleds 2022 är det alltså inte bara de namngivna eller erkända platserna som kommer att försvinna utan även de gathörn, fasader, trottoarer och andra ytor som varit självklara delar av människors liv. Osjungen är ett konstverk som vill fästa våra blickar vid dessa blinda fläckar och mellanrum. Genom att bjuda in allmänheten till aktivt deltagande erbjuder Overaas verk möjligheter till reflektion kring osjungna rum inom och omkring oss.
 
Verket efterliknar en igenkännbar byråkratisk process och uppmuntrar personer i Kiruna att själva nominera platser till utmärkelsen Osjungen. En särskilt utsedd jury, bestående av personer med anknytning till Kiruna, bildar tillsammans med den deltagande allmänheten ett alternativt värderingssystem som tillåts ta plats i den gamla stadskärnan. När denna plats är borta, vad kommer vi att sakna, vad kommer vi att glömma bort? Inskickade nomineringar från allmänheten behandlas under ett antal möten av jurymedlemmarna under sommaren 2022. De platser som juryn väljer ut förses under hösten med en fysisk utmärkelse.
 
Det finns många värdesystem även om det ibland inte känns så. I Osjungen använder jag mig av erfarenheter av att bli tagen för given, missad eller inte uppmärksammad i den grad jag har bidragit. Det som inte märks, syns, känns, är svårt att sätta ord på.
– Anne Marte Overaa
 
Vill du läsa en längre text om verket hittar du det här.
 
Om konstnären
Anne Marte Overaa (1980, Ålesund, Norge) har studerat fri konst på Listaháskólinn i Reykjavik, Malmö Art Academy och Stockholms Konstnärliga Högskola. Hon arbetar tvärdisciplinärt med en rad olika material och uttryck som video, text, måleri, offentliga interventioner och artists’ books.
Se mer av konstnären på hennes hemsida och Instagram.
 
 
Om Till den det berör,
Den förestående rivningen av Kirunas gamla stadskärna är utgångspunkten för Konstfrämjandet Norrbottens projekt Till den det berör,. Tre konstnärer skapar under sommaren 2022 platsspecifika verk i det offentliga rummet, som på olika sätt närmar sig den gamla och den nya staden.
 
En del av Kirunas fysiska närvaro och historia kommer inom kort att förändras. Till den det berör, baseras på lokalt förankrade historier och minnen från livet som tagit plats i och utanför husen, arkitekturen och platsens geografiska förutsättningar.
 
Att ta tillvara på människors känslor, kunskap och tankar blir sätt att värna immateriella värden när den fysiska tillvaron förändras. Kombinationen av att avveckla historiska platser och bygga upp framtidstro väcker känslor tillsammans med frågor om det är möjligt att förändra och bevara på samma gång.
 
Deltagande konstnärer är Anne Marte Overaa, Lotta Lampa och Torbjörn Ömalm.
 
Till den det berör, genomförs med stöd av Stadsliv Kiruna, Kiruna Kommun, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Resurscentrum för konst, Statens Kulturråd, Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Tack till Omya som bidragit med material till konstverket.