Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Om Konstfrämjandet Norrbotten

Konstfrämjandet Norrbotten är en ideell förening som arbetar för att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konsten och konstnärens roll i samhället.

Med samarbetet som utgångspunkt vill Konstfrämjandet Norrbotten belysa små och stora kulturaktörer, organisationer och initiativ som redan verkar i området, och på så viss teckna en karta över ett mångsidigt konst- och kulturlandskap. Genom att verka uppsökande kan konsten bidra till att vidareutveckla förmågan att reflektera och tänka om samhället, var och en, och tillsammans.
 
Konstfrämjandet Norrbotten har i dagsläget inget fast kontor utan arbetar mobilt i hela Norrbotten.