Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Utom Husen

I Utom Husen utforskas och utformas nya metoder för kulturinstitutioner och konstnärer att bedriva publik, konstnärlig och folkbildande verksamhet i det offentliga rummet.
I Utom Husen utforskas och utformas nya metoder för kulturinstitutioner och konstnärer att bedriva publik, konstnärlig och folkbildande verksamhet i det offentliga rummet.

Utom Husen är ett samverkansprojekt, initierat av Stockholms Kvinnohistoriska, som ska utforska och utforma nya metoder för kulturinstitutioner och konstnärer att bedriva publik, konstnärlig och folkbildande verksamhet i det offentliga rummet. Projektet genomförs i samarbete med Index Foundation, Konstfrämjandet Norrbotten och Konstmuseet i Skövde och konstnärerna Hanni Kamaly, Ida Isak Westerberg och Berith Stennabb.
 
Förlusten av de fysiska byggnaderna som mötesplats under corona-pandemin har tydliggjort att vi saknar alternativa modeller för kulturupplevelser. Samtidigt är allmänhetens behov av intryck, bildning och samhörighet större än någonsin. Med Utom Husen vill vi tänja på vad som är möjligt och verka för att publiken får uppleva, att konstnärer får skapa och att institutioner sprider kunskap – bortom det fysiska mötet och en permanent byggnad.
 
På innovativa och banbrytande sätt utforskas i projektet hur kultur, historia och konst kan gestaltas i de offentliga och digitala rummen, med en förhoppning om att hitta metoder som även på längre sikt kan bryta isolering och främja deltagande, kunskap, konst- och kulturupplevelser och fri åsiktsbildning för de som inte söker sig till befintliga institutioner runt om i landet. Berättelserna från en samtidsdokumentation med kulturarbetare och fokusgrupper om tillgänglighet blir underlag för konstnärerna som sedan fritt får arbeta med att ta fram konstverk som ska ställas ut på tre platser i Sverige under 2021.
 
Läs mer om projektets olika delar på Stockholms Kvinnohistoriskas webbplats
 
Vill du veta mer om konstnären Ida Isak Westerberg, besök hennes webbplats.