Konstfrämjandet Norrbotten

2

Konstfrämjandet Norrbotten

Open Call: Konstnärlig ledare till Luleåbiennalen 2024

Herkulennerna av Laurent Reynes, Luleåbiennalen 2003. Foto: Dan Lestander
Konstfrämjandet Norrbotten söker en eller flera konstnärliga ledare till Luleåbiennalen 2024 med uppdraget att gestalta och genomföra den kommande biennalen som kommer att ha den övergripande inriktningen arkitektur och konst.

Ansökningar välkomnas från individer och grupper med erfarenhet i omfångsrika projekt och med viljan att sammanföra samtidskonst och arkitektur i vid bemärkelse. Sökanden ska visa på en god förståelse för platsens förutsättningar och att utifrån detta bidra med sin egen vision för hur en biennal med fokus på samtidskonst och arkitektur kan gestaltas. Tidigare referensprojekt som uppvisar ett okonventionellt sätt att förhålla sig till utställningar samt konst- och arkitekturteori tas i särskild beaktning. Konstfrämjandet är en ideell organisation som drivs av projektmedel och den konstnärliga ledaren förväntas vara aktiv i arbetet med att söka medel samt sätta ihop det team som tillsammans skapar biennalen.
 
Luleåbiennalen med inriktning arkitektur och konst äger rum sommaren 2024. Efter att den konstnärliga ledaren har tillsatts i januari 2023 börjar förberedelserna inför biennalen med researchresor, idé- och budgetarbete under våren 2023. Under hösten utvecklas sedan en detaljerad utställningsplan samt program och längre projekt samt residens startas upp. Innan biennalen öppnar 2024 färdigställs textmaterial och underlag för mediering.
 
Läs mer och ansök här.

  • Deadline 20 december